Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 5(10) Per Ivarsson 40.47 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 17.04.27 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  4.12-7 -11  8.9 0.40   470  4.12-7 -11  8.9       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.07-5 -6  10.6      670  6.19-6 -9  9.4       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.12-8 -18 16.9 0.50   800  8.31-7 -11 10.6   +BH 1  0.52 6.7 MC 
 4 34  350  3.18-4 -4  9.4     1,150 11.49-6 -7  10.3       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.39-4 -5  8.0     1,480 14.28-6 -7  9.8   +TG 1  1.51 5.6 MC 
 6 49  600  5.08-7 -8  8.6     2,080 19.36-6 -6  9.4       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.14-7 -7  10.6     2,290 21.50-6 -6  9.5       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.32-6 -8  11.0     2,520 24.22-5 -5  9.7       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.07-5 -5  9.3     2,640 25.29-5 -5  9.7       0.44 6.1 MC 
10 57  650  5.26-7 -8  8.4 0.20  3,290 30.55-5 -5  9.4       3.24 5.2 MC 
11 58  140  2.55-7 -16 20.8 1.20  3,430 33.50-6 -7  9.9       0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.22-6 -11 18.2 0.20  3,560 36.12-5 -6  10.2       1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.42-6 -9  11.3     3,800 38.54-5 -6  10.2       1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.53-7 -11  6.3     4,100 40.47-5 -6  9.9       1.12 4.0 MC 
4,100 40.47-5 -6 9.9 3.30 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 TG -41-BH-19-PI 3 PI -13-BH 4 TG -7-MJ3-23-PI 5 PI -13-TG-40-MJ3 6 7 8 9 10 11 12 13