Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 7(14) Torgny Grönlund 49.06 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.02.59 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  4.25-6 -13  9.4      470  4.25-6 -13  9.4       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.22-4 -10 11.8      670  6.47-6 -13 10.1       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.43-6 -10 13.2 0.10   800  8.30-4 -10 10.6       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.17-5 -12 12.2     1,150 12.47-4 -12 11.1   +MJ31  2.13 6.3 MC 
 5 46  330  3.22-6 -14 10.2     1,480 16.09-5 -13 10.9   -PI 1  1.51 5.6 MC 
 6 49  600  6.34-7 -15 10.9     2,080 22.43-5 -13 10.9   +IO21  3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.38-6 -14 12.5     2,290 25.21-5 -13 11.1       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  4.41-14 -24 20.4 1.50  2,520 30.02-9 -17 11.9       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.35-7 -15 13.2 0.10  2,640 31.37-7 -15 12.0       0.44 6.1 MC 
10 57  650  7.41-11 -19 11.8 1.30  3,290 39.18-8 -16 11.9       3.24 5.2 MC 
11 58  140  1.45-3 -7  12.5     3,430 41.03-8 -16 12.0       0.57 6.8 MC 
12 59  130  3.02-9 -18 23.3 0.40  3,560 44.05-7 -15 12.4   +AH21  1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.45-4 -11 11.5     3,800 46.50-7 -15 12.3   -AH21  1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.16-8 -16  7.6     4,100 49.06-7 -15 12.0       1.12 4.0 MC 
4,100 49.06-7 -15 12.0 4.20 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -24-TG 2 TG -41-BH-19-PI 3 MJ3-59-TG 4 TG -7-MJ3-23-PI 5 PI -13-TG -40-MJ3 6 TG -8-IO2 7 8 9 10 AH2-47-TG 11 AH2-40-TG 12 TG -6-AH2 13 AH2-11-TG