Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 8(10) Anders Holmedal 41.37 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 17.09.39 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  5.12-9 -17 11.1 1.40   470  5.12-9 -17 11.1   +JH91  2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.15-6 -8  11.3 0.20   670  7.27-8 -16 11.1   +JH91  1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.46-6 -13 13.6 0.30   800  9.13-8 -16 11.5   +JH91  0.52 6.7 MC 
 4 34  350  3.18-4 -4  9.4     1,150 12.31-8 -11 10.9   +LW 1  2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.45-7 -8  8.3     1,480 15.16-8 -9  10.3   -Lof1  1.51 5.6 MC 
 6 49  600  5.08-7 -8  8.6     2,080 20.24-8 -9  9.8       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.13-6 -6  10.6     2,290 22.37-8 -9  9.9   +MJ31  1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.46-7 -11 12.0 0.20  2,520 25.23-8 -9  10.1       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.19-7 -10 11.0 0.10  2,640 26.42-8 -9  10.1       0.44 6.1 MC 
10 57  650  5.09-5 -6  7.9     3,290 31.51-7 -8  9.7       3.24 5.2 MC 
11 58  140  1.52-5 -8  13.3 0.20  3,430 33.43-5 -6  9.8       0.57 6.8 MC 
12 59  130  3.48-10 -20 29.2 1.50  3,560 37.31-8 -10 10.5   -TG 1  1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.28-5 -6  10.3     3,800 39.59-8 -10 10.5   +TG 1  1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.38-4 -4  5.4     4,100 41.37-8 -10 10.2       1.12 4.0 MC 
4,100 41.37-8 -10 10.2 5.10 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GW -16-AH2-13-JH9 2 AH2-15-JH9-47-GW 3 AH2-10-JH9 4 AH2-9-LW 5 Lof-13-AH2 6 MJ3-41-AH2-43-Lof 7 AH2-7-MJ3-59-Lof 8 AH2-31-MJ3-43-Lof 9 AH2-55-MJ3-25-Lof 10 AH2-47-TG 11 AH2-40-TG 12 TG -6-AH2 13 AH2-11-TG