Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 8(14) Loffen Johansson 50.04 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.04.38 
  Alla klasser VAC + Ö 16 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  7.44-14 -24 16.5 3.50   470  7.44-14 -24 16.5       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.51-9 -17 14.3 0.20   670 10.35-13 -23 15.8   -LW 1  1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.45-7 -12 13.5      800 12.20-11 -21 15.4       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.07-2 -9  11.8     1,150 16.27-10 -18 14.3       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  3.37-8 -16 11.0 0.40  1,480 20.04-10 -18 13.6   +AH21  1.51 5.6 MC 
 6 49  600  6.04-6 -14 10.1     2,080 26.08-10 -18 12.6       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.36-5 -13 12.4     2,290 28.44-10 -18 12.5       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.54-7 -14 12.6     2,520 31.38-10 -18 12.6       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.25-5 -12 11.8     2,640 33.03-9 -17 12.5       0.44 6.1 MC 
10 57  650  6.40-9 -17 10.3 1.10  3,290 39.43-9 -17 12.1       3.24 5.2 MC 
11 58  140  2.19-6 -12 16.5 0.20  3,430 42.02-9 -17 12.3       0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.32-6 -12 19.5     3,560 44.34-8 -16 12.5       1.16 9.7 MC 
13 60  240  3.09-7 -15 13.1     3,800 47.43-8 -16 12.6       1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.21-9 -18  7.8     4,100 50.04-8 -16 12.2       1.12 4.0 MC 
4,100 50.04-8 -16 12.2 6.20 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LW -21-Lof 2 LW -0-Lof 3 Lof-17-LW 4 5 Lof-13-AH2 6 MJ3-41-AH2-43-Lof 7 AH2-7-MJ3-59-Lof 8 AH2-31-MJ3-43-Lof 9 AH2-55-MJ3-25-Lof 10 11 12 13