Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 11(14) Lena Waern 56.56 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.05.50 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  6.11-10 -20 13.2 1.50   470  6.11-10 -20 13.2       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  3.12-10 -18 16.0      670  9.23-10 -20 14.0   +Lof1  1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.02-8 -15 15.6      800 11.25-9 -18 14.3       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  5.04-10 -18 14.5     1,150 16.29-11 -19 14.3   -AH21  2.13 6.3 MC 
 5 46  330  4.00-10 -19 12.1     1,480 20.29-11 -19 13.8       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  7.00-11 -19 11.7     2,080 27.29-11 -19 13.2       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  3.35-12 -21 17.1     2,290 31.04-11 -19 13.6   -IO21  1.26 6.8 MC 
 8 54  230  3.22-11 -19 14.6     2,520 34.26-11 -19 13.7   +IO21  1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.49-11 -20 15.1 0.30  2,640 36.15-11 -19 13.7       0.44 6.1 MC 
10 57  650  8.54-12 -21 13.7 2.30  3,290 45.09-11 -19 13.7   +AS51  3.24 5.2 MC 
11 58  140  2.22-7 -13 16.9     3,430 47.31-11 -19 13.9       0.57 6.8 MC 
12 59  130  3.12-10 -19 24.6     3,560 50.43-11 -19 14.2   -MJ32  1.16 9.7 MC 
13 60  240  3.42-10 -20 15.4     3,800 54.25-11 -19 14.3       1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.31-11 -20  8.4     4,100 56.56-11 -19 13.9   -JH 1  1.12 4.0 MC 
4,100 56.56-11 -19 13.9 4.50 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LW -21-Lof 2 LW -0-Lof 3 Lof-17-LW 4 AH2-9-LW 5 6 LW -47-JH9 7 IO2-11-LW -19-JH9 8 JH9-16-LW -12-IO2 9 JH9-18-LW -39-IO2-52-IE 10 IE -5-UJ-47-LW -2-AS5-23-JÅS-24-IO2 11 JÅS-16-LW -35-UJ-9-AS5-13-MJ3-37-IO2 12 MJ3-1-LW -13-AS5 13 UJ -5-JÅS-6-IE-47-JH9-39-AS5-15-MJ3-31-LW -47-JH