Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 9(14) Jessika Hermansson 50.45 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.10.08 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  4.56-8 -15 10.5 0.30   470  4.56-8 -15 10.5   -AH21  2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.17-3 -9  11.4      670  7.13-8 -15 10.8   -AH21  1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.41-5 -9  12.9      800  8.54-8 -15 11.1   -AH21  0.52 6.7 MC 
 4 34  350  5.20-11 -20 15.2 1.00  1,150 14.14-8 -16 12.4       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  3.46-9 -17 11.4 0.20  1,480 18.00-8 -16 12.2       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  5.58-5 -13  9.9     2,080 23.58-8 -16 11.5       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  3.07-9 -18 14.8 0.20  2,290 27.05-9 -17 11.8       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.47-5 -12 12.1     2,520 29.52-8 -16 11.9       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.47-10 -19 14.9 0.20  2,640 31.39-8 -16 12.0       0.44 6.1 MC 
10 57  650  6.24-7 -14  9.8     3,290 38.03-7 -15 11.6       3.24 5.2 MC 
11 58  140  2.43-9 -15 19.4 0.50  3,430 40.46-7 -15 11.9       0.57 6.8 MC 
12 59  130  4.22-11 -21 33.6 1.50  3,560 45.08-9 -17 12.7   +UJ 1  1.16 9.7 MC 
13 60  240  3.34-8 -18 14.9 0.20  3,800 48.42-9 -17 12.8       1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.03-6 -14  6.8     4,100 50.45-9 -17 12.4   +AS51  1.12 4.0 MC 
4,100 50.45-9 -17 12.4 5.30 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GW -16-AH2-13-JH9 2 AH2-15-JH9-47-GW 3 AH2-10-JH9 4 5 6 LW -47-JH9 7 IO2-11-LW-19-JH9 8 JH9-16-LW-12-IO2 9 JH9-18-LW-39-IO2-52-IE 10 11 JH9-55-IE 12 IE -29-JÅS-22-JH9-6-UJ 13 UJ -5-JÅS-6-IE-47-JH9-39-AS5-15-MJ3-31-LW-47-JH