Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 3(10) Jörgen Hallén 33.56 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 17.28.47 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  3.25-4 -4  7.3      470  3.25-4 -4  7.3       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.34-7 -13 12.8 0.50   670  5.59-5 -6  8.9       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.21-3 -3  10.4      800  7.20-5 -5  9.2       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  2.53-3 -3  8.2     1,150 10.13-4 -4  8.9       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.41-5 -6  8.1     1,480 12.54-4 -4  8.7       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  4.42-3 -4  7.8     2,080 17.36-4 -4  8.5       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.01-4 -4  9.6     2,290 19.37-4 -4  8.6       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.13-3 -3  9.6     2,520 21.50-4 -4  8.7       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  0.52-2 -2  7.2     2,640 22.42-4 -4  8.6       0.44 6.1 MC 
10 57  650  4.37-3 -4  7.1     3,290 27.19-3 -3  8.3       3.24 5.2 MC 
11 58  140  1.23-3 -3  9.9 0.10  3,430 28.42-3 -3  8.4       0.57 6.8 MC 
12 59  130  1.30-2 -3  11.5 -1.50  3,560 30.12-3 -3  8.5       1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.03-3 -3  8.5     3,800 32.15-3 -3  8.5       1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.41-5 -7  5.6     4,100 33.56-3 -3  8.3   +LW 1  1.12 4.0 MC 
4,100 33.56-3 -3 8.3 0.50 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 EA -59-JH 4 JH -24-EA 5 JH -37-EA 6 7 JH -25-BH-58-EA 8 9 10 GW -16-JH 11 12 JH -44-IO2 13 UJ -5-JÅS-6-IE-47-JH9-39-AS5-15-MJ3-31-LW-47-JH