Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 2(14) Erik Aspelin 41.31 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.26.25 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  3.50-3 -9  8.2      470  3.50-3 -9  8.2       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.43-8 -16 13.6 0.40   670  6.33-5 -12  9.8       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.10-9 -16 16.7 0.50   800  8.43-5 -12 10.9       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.16-4 -11 12.2 0.50  1,150 12.59-5 -13 11.3       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.54-3 -10  8.8     1,480 15.53-4 -12 10.7       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  5.14-2 -10  8.7     2,080 21.07-2 -10 10.2       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.15-1 -8  10.7     2,290 23.22-2 -10 10.2       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.47-5 -12 12.1 0.20  2,520 26.09-2 -10 10.4       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.16-3 -9  10.6     2,640 27.25-2 -10 10.4       0.44 6.1 MC 
10 57  650  5.35-5 -12  8.6     3,290 33.00-2 -10 10.0       3.24 5.2 MC 
11 58  140  2.00-4 -10 14.3 0.30  3,430 35.00-2 -10 10.2       0.57 6.8 MC 
12 59  130  1.55-2 -6  14.7     3,560 36.55-2 -7  10.4       1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.53-6 -13 12.0 0.20  3,800 39.48-2 -9  10.5       1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.43-3 -8  5.7     4,100 41.31-2 -8  10.1       1.12 4.0 MC 
4,100 41.31-2 -8 10.1 3.30 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 EA -59-JH 4 JH -24-EA 5 JH -37-EA 6 7 JH -25-BH-58-EA 8 EA -30-BH 9 10 11 12 13