Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 4(14) Ulf Johansson 43.17 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.16.14 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  7.14-13 -23 15.4 4.20   470  7.14-13 -23 15.4   +AS51  2.21 5.0 MC 
 2 32  200  3.12-10 -18 16.0 1.20   670 10.26-11 -21 15.6       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.11-10 -17 16.8 1.00   800 12.37-12 -22 15.8       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  3.39-1 -7  10.4 0.30  1,150 16.16-9 -17 14.1   -AS51  2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.25-1 -3  7.3     1,480 18.41-9 -17 12.6   -AS51  1.51 5.6 MC 
 6 49  600  4.36-1 -3  7.7     2,080 23.17-7 -15 11.2   +AS52  3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.52-7 -15 13.7 0.50  2,290 26.09-6 -14 11.4       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.13-1 -3  9.6     2,520 28.22-5 -13 11.3   -AS51  1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.26-6 -13 11.9 0.30  2,640 29.48-5 -13 11.3   -AS52  0.44 6.1 MC 
10 57  650  4.10-1 -3  6.4     3,290 33.58-4 -12 10.3   -IE 1  3.24 5.2 MC 
11 58  140  3.44-12 -20 26.7 2.20  3,430 37.42-5 -13 11.0   +AS52  0.57 6.8 MC 
12 59  130  1.26-1 -2  11.0     3,560 39.08-4 -12 11.0   -JH91  1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.30-2 -7  10.4     3,800 41.38-4 -12 11.0   +JÅS2  1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.39-1 -5  5.5     4,100 43.17-4 -12 10.6       1.12 4.0 MC 
4,100 43.17-4 -12 10.6 10.50 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -8-AS5 2 AS5-29-UJ 3 AS5-54-UJ -47-JÅS 4 AS5-14-UJ -46-JÅS 5 AS5-5-UJ 6 UJ -12-AS5-12-GW-58-JÅS-47-BH 7 AS5-25-UJ -27-JÅS-38-GW 8 AS5-9-UJ -37-JÅS 9 AS5-1-UJ -3-JÅS 10 IE -5-UJ -47-LW-2-AS5-23-JÅS-24-IO2 11 JÅS-16-LW-35-UJ -9-AS5-13-MJ3-37-IO2 12 IE -29-JÅS-22-JH9-6-UJ 13 UJ -5-JÅS-6-IE-47-JH9-39-AS5-15-MJ3-31-LW-47-JH