Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 13(14) Ingemar Olsson 81.35 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 16.45.59 
  Alla klasser VAC + Ö 23 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  7.09-12 -22 15.2      470  7.09-12 -22 15.2       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  5.55-14 -24 29.6 2.50   670 13.04-14 -24 19.5       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  4.24-14 -24 33.8 2.20   800 17.28-14 -24 21.8       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  7.11-13 -23 20.5 2.00  1,150 24.39-13 -23 21.4       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  6.17-14 -24 19.0 1.50  1,480 30.56-13 -23 20.9       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  8.55-13 -22 14.9     2,080 39.51-13 -23 19.2   -TG 1  3.44 6.2 PE 
 7 51  210 10.53-14 -24 51.8 7.30  2,290 50.44-14 -24 22.2   +LW 1  1.26 6.8 MC 
 8 54  230  3.45-12 -21 16.3     2,520 54.29-14 -24 21.6   -LW 1  1.35 6.9 MC 
 9 55  120  2.16-12 -22 18.9 0.30  2,640 56.45-13 -23 21.5       0.44 6.1 MC 
10 57  650  9.04-13 -22 13.9 1.00  3,290 65.49-13 -23 20.0       3.24 5.2 MC 
11 58  140  3.07-10 -18 22.3     3,430 68.56-13 -23 20.1       0.57 6.8 MC 
12 59  130  4.48-12 -22 36.9 1.50  3,560 73.44-13 -23 20.7       1.16 9.7 MC 
13 60  240  4.53-14 -24 20.3 1.00  3,800 78.37-13 -23 20.7       1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.58-13 -23  9.9     4,100 81.35-13 -23 19.9       1.12 4.0 MC 
4,100 81.35-13 -23 19.9 20.50 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-38-MC 2 3 4 5 6 TG -8-IO2 7 IO2-11-LW-19-JH9 8 JH9-16-LW-12-IO2 9 JH9-18-LW-39-IO2-52-IE 10 IE -5-UJ-47-LW-2-AS5-23-JÅS-24-IO2 11 JÅS-16-LW-35-UJ-9-AS5-13-MJ3-37-IO2 12 JH -44-IO2 13