Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 4(10) Jan-Åke Sörliklev 36.31 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 17.23.24 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  3.22-3 -3  7.2      470  3.22-3 -3  7.2       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  1.41-3 -3  8.4      670  5.03-3 -3  7.5       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.11-2 -2  9.1      800  6.14-3 -3  7.8       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  3.38-6 -6  10.4 0.40  1,150  9.52-3 -3  8.6       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.41-5 -6  8.1     1,480 12.33-3 -3  8.5       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  4.56-6 -7  8.2     2,080 17.29-3 -3  8.4       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  1.57-3 -3  9.3     2,290 19.26-3 -3  8.5       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.23-4 -5  10.4 0.20  2,520 21.49-3 -3  8.7       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  0.52-2 -2  7.2     2,640 22.41-3 -3  8.6   -AS52  0.44 6.1 MC 
10 57  650  5.19-6 -7  8.2 0.30  3,290 28.00-4 -4  8.5       3.24 5.2 MC 
11 58  140  1.41-4 -5  12.0 0.30  3,430 29.41-4 -4  8.7       0.57 6.8 MC 
12 59  130  1.49-4 -5  14.0 0.10  3,560 31.30-4 -4  8.8       1.16 9.7 MC 
13 60  240  3.03-8 -14 12.7 0.50  3,800 34.33-4 -4  9.1   -UJ 2  1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.58-8 -12  6.6     4,100 36.31-4 -4  8.9       1.12 4.0 MC 
4,100 36.31-4 -4 8.9 3.00 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AS5-54-UJ-47-JÅS 4 AS5-14-UJ-46-JÅS 5 6 UJ -12-AS5-12-GW-58-JÅS-47-BH 7 AS5-25-UJ-27-JÅS-38-GW 8 AS5-9-UJ-37-JÅS 9 AS5-1-UJ-3-JÅS 10 IE -5-UJ-47-LW-2-AS5-23-JÅS-24-IO2 11 JÅS-16-LW-35-UJ-9-AS5-13-MJ3-37-IO2 12 IE -29-JÅS-22-JH9-6-UJ 13 UJ -5-JÅS-6-IE-47-JH9-39-AS5-15-MJ3-31-LW-47-JH