Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 12(14) Gunnar Waern 65.25 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.08.57 
  Alla klasser VAC + Ö 22 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  5.38-9 -19 12.0 0.30   470  5.38-9 -19 12.0       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  3.33-13 -22 17.7 0.20   670  9.11-9 -19 13.7       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.32-12 -21 19.5 0.20   800 11.43-10 -20 14.6       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  7.00-12 -22 20.0 1.30  1,150 18.43-12 -22 16.3       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  4.10-12 -21 12.6     1,480 22.53-12 -22 15.5   -BH 1  1.51 5.6 MC 
 6 49  600  8.05-12 -21 13.5     2,080 30.58-12 -22 14.9   -UJ 2  3.44 6.2 PE 
 7 51  210  3.33-11 -20 16.9     2,290 34.31-12 -22 15.1       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  3.12-10 -18 13.9     2,520 37.43-12 -22 15.0       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.46-9 -18 14.7     2,640 39.29-12 -22 15.0       0.44 6.1 MC 
10 57  650  7.24-10 -18 11.4     3,290 46.53-12 -21 14.3       3.24 5.2 MC 
11 58  140  4.01-13 -22 28.7 1.40  3,430 50.54-12 -21 14.8       0.57 6.8 MC 
12 59  130  6.59-13 -23 53.7 3.50  3,560 57.53-12 -22 16.3       1.16 9.7 MC 
13 60  240  4.51-13 -23 20.2 0.50  3,800 62.44-12 -22 16.5       1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.41-12 -22  8.9     4,100 65.25-12 -22 16.0   +HP 1  1.12 4.0 MC 
4,100 65.25-12 -22 16.0 9.00 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GW -16-AH2-13-JH9 2 AH2-15-JH9-47-GW 3 GW -46-IE 4 5 BH -12-GW 6 UJ -12-AS5-12-GW -58-JÅS-47-BH 7 AS5-25-UJ-27-JÅS-38-GW 8 9 10 GW -16-JH 11 12 13 GW -28-TS8-41-HP