Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 7(10) Hans Persson 41.33 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 17.33.04 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  3.44-5 -6  7.9      470  3.44-5 -6  7.9       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  1.53-4 -4  9.4      670  5.37-4 -4  8.4       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.39-4 -8  12.7 0.20   800  7.16-4 -4  9.1       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  3.58-7 -8  11.3 0.40  1,150 11.14-5 -5  9.8       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  3.04-8 -12  9.3 0.40  1,480 14.18-5 -5  9.7       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  4.55-5 -6  8.2     2,080 19.13-5 -5  9.2       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.12-5 -5  10.5     2,290 21.25-5 -5  9.4       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  3.27-9 -20 15.0 1.10  2,520 24.52-7 -7  9.9       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.08-6 -6  9.4 0.10  2,640 26.00-6 -6  9.8       0.44 6.1 MC 
10 57  650  6.35-8 -16 10.1 2.10  3,290 32.35-8 -9  9.9       3.24 5.2 MC 
11 58  140  1.52-5 -8  13.3 0.30  3,430 34.27-8 -9  10.0   -TS81  0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.54-9 -17 22.3 1.00  3,560 37.21-7 -9  10.5       1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.25-4 -4  10.1     3,800 39.46-7 -8  10.5       1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.47-6 -9  5.9     4,100 41.33-7 -9  10.1   -GW 1  1.12 4.0 MC 
4,100 41.33-7 -9 10.1 6.40 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 TS8-50-HP 3 4 TS8-25-HP 5 TS8-26-HP 6 7 8 HP -43-TS8 9 HP -46-TS8 10 TS8-18-HP 11 TS8-5-HP 12 TS8-56-HP 13 GW -28-TS8-41-HP