Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 3(14) Torbjörn Salomonsson 42.33 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.31.23 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  4.03-4 -10  8.6      470  4.03-4 -10  8.6       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.25-5 -11 12.1 0.30   670  6.28-4 -11  9.7       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.26-1 -4  11.0      800  7.54-3 -8  9.9       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.36-8 -16 13.1 1.10  1,150 12.30-3 -10 10.9       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  3.03-4 -11  9.2     1,480 15.33-2 -10 10.5       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  6.56-10 -18 11.6 0.30  2,080 22.29-4 -12 10.8       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.21-2 -10 11.2     2,290 24.50-4 -12 10.8       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.26-2 -6  10.6     2,520 27.16-4 -12 10.8       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.11-1 -7  9.9     2,640 28.27-4 -12 10.8       0.44 6.1 MC 
10 57  650  5.31-4 -11  8.5     3,290 33.58-4 -12 10.3       3.24 5.2 MC 
11 58  140  2.05-5 -11 14.9 0.40  3,430 36.03-3 -11 10.5   +HP 1  0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.03-3 -7  15.8     3,560 38.06-3 -11 10.7       1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.40-3 -8  11.1     3,800 40.46-3 -11 10.7       1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.47-4 -9  5.9     4,100 42.33-3 -11 10.4       1.12 4.0 MC 
4,100 42.33-3 -11 10.4 2.50 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 TS8-50-HP 3 4 TS8-25-HP 5 TS8-26-HP 6 7 8 HP -43-TS8 9 HP -46-TS8 10 TS8-18-HP 11 TS8-5-HP 12 TS8-56-HP 13 GW -28-TS8-41-HP