Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 6(10) Andreas Svantesson 41.16 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 17.19.49 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  3.47-6 -8  8.0 0.40   470  3.47-6 -8  8.0   -UJ 1  2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.35-8 -15 12.9 0.30   670  6.22-7 -10  9.5       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.46-6 -13 13.6 0.20   800  8.08-6 -9  10.2       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.19-8 -13 12.3 0.50  1,150 12.27-7 -8  10.8   +UJ 1  2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.34-3 -4  7.8     1,480 15.01-7 -8  10.1   +UJ 1  1.51 5.6 MC 
 6 49  600  4.53-4 -5  8.1     2,080 19.54-7 -7  9.6   -UJ 2  3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.15-8 -8  10.7     2,290 22.09-7 -7  9.7       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.29-5 -7  10.8     2,520 24.38-6 -6  9.8   +UJ 1  1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.34-8 -14 13.1 0.40  2,640 26.12-7 -7  9.9   +UJ 2  0.44 6.1 MC 
10 57  650  5.00-4 -5  7.7 0.30  3,290 31.12-6 -6  9.5   -LW 1  3.24 5.2 MC 
11 58  140  3.04-8 -17 21.9 1.30  3,430 34.16-7 -8  10.0   -UJ 2  0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.41-8 -16 20.6 0.40  3,560 36.57-6 -8  10.4   -MJ32  1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.43-7 -10 11.3     3,800 39.40-6 -7  10.4   +MJ31  1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.36-3 -3  5.3     4,100 41.16-6 -7  10.1   -JH91  1.12 4.0 MC 
4,100 41.16-6 -7 10.1 5.40 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -8-AS5 2 AS5-29-UJ 3 AS5-54-UJ-47-JÅS 4 AS5-14-UJ-46-JÅS 5 AS5-5-UJ 6 UJ -12-AS5-12-GW-58-JÅS-47-BH 7 AS5-25-UJ-27-JÅS-38-GW 8 AS5-9-UJ-37-JÅS 9 AS5-1-UJ-3-JÅS 10 IE -5-UJ-47-LW-2-AS5-23-JÅS-24-IO2 11 JÅS-16-LW-35-UJ-9-AS5-13-MJ3-37-IO2 12 MJ3-1-LW-13-AS5 13 UJ -5-JÅS-6-IE-47-JH9-39-AS5-15-MJ3-31-LW-47-JH