Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 9(10) Nisse Gunnarsson 58.35 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 17.40.27 
  Alla klasser VAC + Ö 20 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  5.09-8 -16 11.0      470  5.09-8 -16 11.0       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  3.38-10 -23 18.2 1.00   670  8.47-9 -17 13.1       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.50-10 -23 21.8 1.00   800 11.37-10 -19 14.5       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  5.13-9 -19 14.9 0.40  1,150 16.50-10 -21 14.6       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  4.20-10 -22 13.1 0.50  1,480 21.10-10 -21 14.3       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  7.13-9 -20 12.0     2,080 28.23-9 -20 13.6       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  4.17-10 -22 20.4 1.20  2,290 32.40-9 -20 14.3       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  4.00-10 -22 17.4 0.40  2,520 36.40-10 -21 14.6       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.58-10 -21 16.4 0.30  2,640 38.38-10 -21 14.6       0.44 6.1 MC 
10 57  650  7.56-9 -20 12.2 1.20  3,290 46.34-9 -20 14.2       3.24 5.2 MC 
11 58  140  3.44-9 -20 26.7 1.50  3,430 50.18-9 -20 14.7       0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.38-7 -14 20.3     3,560 52.56-9 -20 14.9       1.16 9.7 MC 
13 60  240  3.23-10 -17 14.1     3,800 56.19-9 -20 14.8   +PE 1  1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.16-9 -16  7.6     4,100 58.35-9 -20 14.3       1.12 4.0 MC 
4,100 58.35-9 -20 14.3 9.10 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NG2-5-PE