Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC 2(16) Börje Sundberg 56.04 (Sören Knuts 55.26)  starttid: 17.22.58 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.41-1 -5  9.2      400  3.41-1 -5  9.2       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  8.49-16 -25 14.0 3.20  1,030 12.30-11 -17 12.1   +SK 1  4.30 7.1 PE 
 3 53  620  8.07-2 -6  13.1 0.50  1,650 20.37-6 -11 12.5   +SK 1  6.21 10.2 JH 
 4 54  460  4.58-2 -5  10.8     2,110 25.35-4 -9  12.1   -JH 2  4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.05-2 -6  17.1 0.30  2,290 28.40-3 -8  12.5   -JH 2  2.13 12.3 HK 
 6 46  420  4.25-1 -7  10.5     2,710 33.05-3 -8  12.2   +SK 1  3.45 8.9 JH 
 7 57  440  5.00-2 -7  11.4     3,150 38.05-3 -8  12.1   +SK 1  4.13 9.6 PE 
 8 58  220  3.26-4 -5  15.6     3,370 41.31-3 -8  12.3   +SK 1  2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  6.15-1 -3  13.9     3,820 47.46-2 -7  12.5       5.55 13.1 PE 
10 60  230  4.12-1 -3  18.3     4,050 51.58-2 -7  12.8   -AP 2  3.40 15.9 PE 
Mål    470  4.06-3 -5  8.7     4,520 56.04-2 -7  12.4   +TG 1  3.37 7.7 JH 
4,520 56.04-2 -7 12.4 4.40 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -159-SK-55-PAJ-109-JH-151-PJ 2 BS -2-SK-29-PAJ-118-JH-98-PJ 3 BS -14-SK-29-JH-92-MJ3-19-PJ-171-PAJ-290-TK2 4 JH -4-BS -3-SK-249-PJ-45-MJ3-68-PAJ-276-TK2 5 JH -6-BS -3-SK-273-PJ-53-PAJ-63-MJ3-257-TK2 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG-65-IE-57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ-18-LW-161-JH-46-BS -3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS -6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 HK -4-LP-79-LEK-10-TG-22-AP-31-UJ-18-IE-8-Lof-200-JH-21-LW-9-GW-17-BH-20-BS -4-SK 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ-34-TG-4-AP-18-JH-37-BS -108-BH-6-GW-19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH-13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE-13-BS -141-SK-238-PJ-21-LW-160-GW-27-BH