Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC 11(16) Gunnar Waern 80.00 (Sören Knuts 55.26)  starttid: 17.10.45 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  5.33-13 -19 13.9 0.50   400  5.33-13 -19 13.9   -Lof1  3.03 7.6 PE 
 2 52  630  6.56-10 -16 11.0     1,030 12.29-10 -16 12.1       4.30 7.1 PE 
 3 53  620 10.34-9 -15 17.0     1,650 23.03-11 -17 14.0       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  8.05-10 -18 17.6 1.40  2,110 31.08-11 -17 14.8   -HK 4  4.08 9.0 PE 
 5 55  180  4.03-10 -16 22.5 0.20  2,290 35.11-10 -16 15.4   +BH 1  2.13 12.3 HK 
 6 46  420  5.56-9 -15 14.1     2,710 41.07-9 -15 15.2   +BH 1  3.45 8.9 JH 
 7 57  440  7.30-14 -22 17.0 0.30  3,150 48.37-9 -16 15.4   -BH 2  4.13 9.6 PE 
 8 58  220  4.30-11 -15 20.5     3,370 53.07-10 -17 15.8   -LW 1  2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  8.46-6 -11 19.5     3,820 61.53-10 -16 16.2   -BH 1  5.55 13.1 PE 
10 60  230 11.38-12 -19 50.6 5.30  4,050 73.31-9 -16 18.2       3.40 15.9 PE 
Mål    470  6.29-13 -20 13.8     4,520 80.00-11 -18 17.7   +BH 1  3.37 7.7 JH 
4,520 80.00-11 -18 17.7 8.50 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -15-MJ3-34-LEK-6-LP-74-LW-37-IL-10-AP-116-Lof-8-GW -155-IE-85-HK 2 UJ -99-LP-73-LEK-20-MJ3-12-AP-24-LW-105-Lof-17-IL-28-GW -99-IE-96-HK 3 UJ -230-LP-27-LEK-58-LW-4-AP-7-BH-119-Lof-28-GW -19-IE-121-HK 4 LP -65-UJ-1-TG-33-AP-29-LEK-43-LW-214-HK-6-Lof-7-GW -2-IE-7-BH 5 UJ -11-TG-17-AP-62-LEK-30-LP-71-LW-45-HK-55-Lof-49-IE-19-GW -9-BH 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG-65-IE-57-Lof-40-GW -8-BH-18-UJ-18-LW-161-JH-46-BS-3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW -17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 HK -4-LP-79-LEK-10-TG-22-AP-31-UJ-18-IE-8-Lof-200-JH-21-LW-9-GW -17-BH-20-BS-4-SK 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ-34-TG-4-AP-18-JH-37-BS-108-BH-6-GW -19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH-13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE-13-BS-141-SK-238-PJ-21-LW-160-GW -27-BH