Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC 4(16) Ingemar Eriksson 64.49 (Sören Knuts 55.26)  starttid: 17.14.47 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.06-7 -13 10.2 0.20   400  4.06-7 -13 10.2       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  6.00-3 -8  9.5     1,030 10.06-6 -12  9.8       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  9.14-6 -10 14.9     1,650 19.20-5 -9  11.7       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  7.48-8 -16 17.0 2.40  2,110 27.08-7 -12 12.9   -HK 4  4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.42-7 -13 20.6 0.50  2,290 30.50-6 -12 13.5       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  4.38-4 -10 11.0     2,710 35.28-6 -12 13.1       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  5.26-5 -11 12.3     3,150 40.54-6 -12 13.0       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  4.13-8 -11 19.2 0.20  3,370 45.07-5 -10 13.4   +Lof1  2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  8.51-8 -13 19.7 1.10  3,820 53.58-5 -10 14.1   -LEK1  5.55 13.1 PE 
10 60  230  5.58-10 -16 25.9 1.10  4,050 59.56-4 -9  14.8   -AP 2  3.40 15.9 PE 
Mål    470  4.53-6 -11 10.4     4,520 64.49-4 -9  14.3   -LEK1  3.37 7.7 JH 
4,520 64.49-4 -9 14.3 6.30 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -15-MJ3-34-LEK-6-LP-74-LW-37-IL-10-AP-116-Lof-8-GW-155-IE -85-HK 2 UJ -99-LP-73-LEK-20-MJ3-12-AP-24-LW-105-Lof-17-IL-28-GW-99-IE -96-HK 3 UJ -230-LP-27-LEK-58-LW-4-AP-7-BH-119-Lof-28-GW-19-IE -121-HK 4 LP -65-UJ-1-TG-33-AP-29-LEK-43-LW-214-HK-6-Lof-7-GW-2-IE -7-BH 5 UJ -11-TG-17-AP-62-LEK-30-LP-71-LW-45-HK-55-Lof-49-IE -19-GW-9-BH 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG-65-IE -57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ-18-LW-161-JH-46-BS-3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE -58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 HK -4-LP-79-LEK-10-TG-22-AP-31-UJ-18-IE -8-Lof-200-JH-21-LW-9-GW-17-BH-20-BS-4-SK 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE -26-UJ-34-TG-4-AP-18-JH-37-BS-108-BH-6-GW-19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH-13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE -13-BS-141-SK-238-PJ-21-LW-160-GW-27-BH