Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC 12(16) Rolf Cleröd 82.00 (Sören Knuts 55.26)  starttid: 16.51.11 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  6.47-16 -23 17.0 1.40   400  6.47-16 -23 17.0       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  7.33-12 -18 12.0     1,030 14.20-16 -23 13.9       4.30 7.1 PE 
 3 53  620 10.57-12 -18 17.7     1,650 25.17-13 -20 15.3       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  8.03-9 -17 17.5     2,110 33.20-12 -19 15.8       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.57-9 -15 21.9     2,290 37.17-12 -19 16.3       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  6.32-12 -19 15.6     2,710 43.49-10 -17 16.2       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  9.23-15 -24 21.3 1.50  3,150 53.12-12 -19 16.9       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  7.21-14 -20 33.4 2.10  3,370 60.33-13 -20 18.0       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450 11.42-14 -21 26.0 1.10  3,820 72.15-13 -20 18.9   -HK 1  5.55 13.1 PE 
10 60  230  4.15-2 -5  18.5     4,050 76.30-12 -19 18.9       3.40 15.9 PE 
Mål    470  5.30-8 -15 11.7     4,520 82.00-12 -19 18.1       3.37 7.7 JH 
4,520 82.00-12 -19 18.1 6.50 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RC -254-BH-136-TG-43-PE 2 RC -250-PE-25-BH-38-TG 3 RC -52-PE-208-TG 4 PE -183-RC 5 PE -247-RC -32-IL 6 RC -207-IL 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 9 HK -13-RC -156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ-34-TG-4-AP-18-JH-37-BS-108-BH-6-GW-19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC -201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH-13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE-13-BS-141-SK-238-PJ-21-LW-160-GW-27-BH