Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
Ö 1(9) Per Eriksson 47.12 (tvåa Jörgen Hallén 48.49)  starttid: 17.02.08 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.03-1 -1  7.6      400  3.03-1 -1  7.6       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  4.30-1 -1  7.1     1,030  7.33-1 -1  7.3       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  7.39-4 -4  12.3 1.10  1,650 15.12-2 -2  9.2       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  4.08-1 -1  9.0     2,110 19.20-1 -1  9.2       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  2.53-3 -3  16.0 0.40  2,290 22.13-1 -1  9.7       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  3.56-2 -2  9.4     2,710 26.09-1 -1  9.6       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  4.13-1 -1  9.6     3,150 30.22-1 -1  9.6       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  3.08-1 -3  14.2     3,370 33.30-1 -1  9.9       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  5.55-1 -1  13.1     3,820 39.25-1 -1  10.3       5.55 13.1 PE 
10 60  230  3.40-1 -1  15.9     4,050 43.05-1 -1  10.6       3.40 15.9 PE 
Mål    470  4.07-3 -6  8.8     4,520 47.12-1 -1  10.4       3.37 7.7 JH 
4,520 47.12-1 -1 10.4 1.50 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RC -254-BH-136-TG-43-PE 2 RC -250-PE -25-BH-38-TG 3 RC -52-PE -208-TG 4 PE -183-RC 5 PE -247-RC-32-IL 6 7 8 9 10