Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
Ö 2(9) Jörgen Hallén 48.49 (Per Eriksson 47.12)  starttid: 17.28.37 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.25-3 -3  8.5 0.20   400  3.25-3 -3  8.5       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  5.55-5 -7  9.4 1.20  1,030  9.20-4 -4  9.1       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  6.21-1 -1  10.2     1,650 15.41-3 -3  9.5       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  4.11-2 -2  9.1     2,110 19.52-2 -2  9.4   +BS 2  4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.03-4 -5  16.9 0.50  2,290 22.55-2 -2  10.0   +BS 2  2.13 12.3 HK 
 6 46  420  3.45-1 -1  8.9     2,710 26.40-2 -2  9.8       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  4.22-3 -4  9.9     3,150 31.02-2 -2  9.9       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  3.43-3 -7  16.9 0.40  3,370 34.45-2 -2  10.3       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  6.45-4 -5  15.0 0.40  3,820 41.30-2 -2  10.9       5.55 13.1 PE 
10 60  230  3.42-2 -2  16.1     4,050 45.12-2 -2  11.2   -UJ 3  3.40 15.9 PE 
Mål    470  3.37-1 -1  7.7     4,520 48.49-2 -2  10.8   +UJ 1  3.37 7.7 JH 
4,520 48.49-2 -2 10.8 3.50 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -159-SK-55-PAJ-109-JH -151-PJ 2 BS -2-SK-29-PAJ-118-JH -98-PJ 3 BS -14-SK-29-JH -92-MJ3-19-PJ-171-PAJ-290-TK2 4 JH -4-BS-3-SK-249-PJ-45-MJ3-68-PAJ-276-TK2 5 JH -6-BS-3-SK-273-PJ-53-PAJ-63-MJ3-257-TK2 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG-65-IE-57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ-18-LW-161-JH -46-BS-3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH -84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 HK -4-LP-79-LEK-10-TG-22-AP-31-UJ-18-IE-8-Lof-200-JH -21-LW-9-GW-17-BH-20-BS-4-SK 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ-34-TG-4-AP-18-JH -37-BS-108-BH-6-GW-19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH -13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE-13-BS-141-SK-238-PJ-21-LW-160-GW-27-BH