Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC 9(16) Torgny Grönlund 79.04 (Sören Knuts 55.26)  starttid: 16.59.59 
  Alla klasser VAC + Ö 16 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.29-10 -16 11.2      400  4.29-10 -16 11.2       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  6.16-7 -13  9.9     1,030 10.45-9 -15 10.4       4.30 7.1 PE 
 3 53  620 10.04-7 -12 16.2 1.40  1,650 20.49-8 -13 12.6       6.21 10.2 JH 
 4 54  460 15.33-16 -24 33.8 9.30  2,110 36.22-13 -20 17.2   -UJ 1  4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.47-8 -14 21.0 0.50  2,290 40.09-13 -20 17.5   -UJ 1  2.13 12.3 HK 
 6 46  420  9.02-13 -21 21.5 3.30  2,710 49.11-14 -21 18.1       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  5.37-8 -14 12.8     3,150 54.48-13 -20 17.4       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  3.56-7 -10 17.9     3,370 58.44-12 -19 17.4   -LEK1  2.57 13.4 UJ 
 9 59  450 11.02-12 -19 24.5 3.10  3,820 69.46-12 -19 18.3   +AP 1  5.55 13.1 PE 
10 60  230  4.31-5 -9  19.6     4,050 74.17-11 -18 18.3   -UJ 3  3.40 15.9 PE 
Mål    470  4.47-5 -10 10.2     4,520 79.04-9 -16 17.5   -BS 1  3.37 7.7 JH 
4,520 79.04-9 -16 17.5 18.40 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RC -254-BH-136-TG -43-PE 2 RC -250-PE-25-BH-38-TG 3 RC -52-PE-208-TG 4 LP -65-UJ-1-TG -33-AP-29-LEK-43-LW-214-HK-6-Lof-7-GW-2-IE-7-BH 5 UJ -11-TG -17-AP-62-LEK-30-LP-71-LW-45-HK-55-Lof-49-IE-19-GW-9-BH 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG -65-IE-57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ-18-LW-161-JH-46-BS-3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG -54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 HK -4-LP-79-LEK-10-TG -22-AP-31-UJ-18-IE-8-Lof-200-JH-21-LW-9-GW-17-BH-20-BS-4-SK 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ-34-TG -4-AP-18-JH-37-BS-108-BH-6-GW-19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH-13-LEK-14-TG -24-AP-3-IE-13-BS-141-SK-238-PJ-21-LW-160-GW-27-BH