Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC 10(16) Lena Waern 79.59 (Sören Knuts 55.26)  starttid: 17.07.47 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  5.40-14 -20 14.2 0.40   400  5.40-14 -20 14.2       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  7.17-11 -17 11.6     1,030 12.57-12 -18 12.6       4.30 7.1 PE 
 3 53  620 10.26-8 -14 16.8     1,650 23.23-12 -18 14.2   +AP 2  6.21 10.2 JH 
 4 54  460  6.56-7 -13 15.1     2,110 30.19-10 -16 14.4       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  5.02-14 -22 28.0 1.40  2,290 35.21-11 -17 15.4       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  9.28-14 -23 22.5 3.20  2,710 44.49-11 -18 16.5       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  6.43-11 -19 15.3 0.30  3,150 51.32-11 -18 16.4   -BH 2  4.13 9.6 PE 
 8 58  220  4.24-10 -14 20.0     3,370 55.56-11 -18 16.6   +GW 1  2.57 13.4 UJ 
 9 59  450 11.33-13 -20 25.7 2.40  3,820 67.29-11 -18 17.7       5.55 13.1 PE 
10 60  230  6.20-11 -17 27.5 0.50  4,050 73.49-10 -17 18.2       3.40 15.9 PE 
Mål    470  6.10-11 -18 13.1     4,520 79.59-10 -17 17.7       3.37 7.7 JH 
4,520 79.59-10 -17 17.7 9.40 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -15-MJ3-34-LEK-6-LP-74-LW -37-IL-10-AP-116-Lof-8-GW-155-IE-85-HK 2 UJ -99-LP-73-LEK-20-MJ3-12-AP-24-LW -105-Lof-17-IL-28-GW-99-IE-96-HK 3 UJ -230-LP-27-LEK-58-LW -4-AP-7-BH-119-Lof-28-GW-19-IE-121-HK 4 LP -65-UJ-1-TG-33-AP-29-LEK-43-LW -214-HK-6-Lof-7-GW-2-IE-7-BH 5 UJ -11-TG-17-AP-62-LEK-30-LP-71-LW -45-HK-55-Lof-49-IE-19-GW-9-BH 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG-65-IE-57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ-18-LW -161-JH-46-BS-3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW -3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 HK -4-LP-79-LEK-10-TG-22-AP-31-UJ-18-IE-8-Lof-200-JH-21-LW -9-GW-17-BH-20-BS-4-SK 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ-34-TG-4-AP-18-JH-37-BS-108-BH-6-GW-19-SK-139-LW -91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH-13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE-13-BS-141-SK-238-PJ-21-LW -160-GW-27-BH