Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
Ö Utg(9) Inga-Lill Kristiansson (Per Eriksson 47.12)  starttid: 17.06.02 Utg:53,58.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  8.02-9 -25 20.1 2.10   400  8.02-9 -25 20.1   +AP 1  3.03 7.6 PE 
 2 52  630  8.42-9 -24 13.8     1,030 16.44-9 -25 16.2       4.30 7.1 PE 
 3 53  620               1,650                 6.21 10.2 JH 
 4 54  460               2,110                 4.08 9.0 PE 
 5 55  180  6.14-9 -23 34.6     2,290                 2.13 12.3 HK 
 6 46  420  9.27-9 -22 22.5     2,710                 3.45 8.9 JH 
 7 57  440  8.42-9 -23 19.8     3,150                 4.13 9.6 PE 
 8 58  220               3,370                 2.57 13.4 UJ 
 9 59  450               3,820                 5.55 13.1 PE 
10 60  230 15.05-8 -21 65.6     4,050                 3.40 15.9 PE 
Mål    470 11.24-8 -21 24.3     4,520                 3.37 7.7 JH 
4,520 67.36-8 15.0 2.10 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -15-MJ3-34-LEK-6-LP-74-LW-37-IL -10-AP-116-Lof-8-GW-155-IE-85-HK 2 UJ -99-LP-73-LEK-20-MJ3-12-AP-24-LW-105-Lof-17-IL -28-GW-99-IE-96-HK 3 4 5 PE -247-RC-32-IL 6 RC -207-IL 7 RC -166-IL -201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 9 10