Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
Ö 6(9) Per-Arne Johansson 70.14 (Per Eriksson 47.12)  starttid: 17.26.31 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.42-5 -6  9.3 0.20   400  3.42-5 -6  9.3       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  5.46-4 -5  9.2     1,030  9.28-5 -5  9.2       4.30 7.1 PE 
 3 53  620 13.01-7 -20 21.0 5.20  1,650 22.29-6 -16 13.6       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  5.38-5 -9  12.2 1.00  2,110 28.07-6 -13 13.3       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  2.29-2 -2  13.8     2,290 30.36-6 -11 13.4       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  4.11-5 -5  10.0     2,710 34.47-6 -11 12.8       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  5.09-6 -9  11.7     3,150 39.56-6 -9  12.7       4.13 9.6 PE 
 8 58  220 10.26-7 -22 47.4 6.50  3,370 50.22-6 -14 14.9       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  9.17-6 -15 20.6 2.00  3,820 59.39-6 -14 15.6       5.55 13.1 PE 
10 60  230  5.22-5 -13 23.3 0.50  4,050 65.01-6 -13 16.1   -TK21  3.40 15.9 PE 
Mål    470  5.13-6 -12 11.1     4,520 70.14-6 -13 15.5       3.37 7.7 JH 
4,520 70.14-6 -13 15.5 16.20 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -159-SK-55-PAJ-109-JH-151-PJ 2 BS -2-SK-29-PAJ-118-JH-98-PJ 3 BS -14-SK-29-JH-92-MJ3-19-PJ-171-PAJ-290-TK2 4 JH -4-BS-3-SK-249-PJ-45-MJ3-68-PAJ-276-TK2 5 JH -6-BS-3-SK-273-PJ-53-PAJ-63-MJ3-257-TK2 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG-65-IE-57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ-18-LW-161-JH-46-BS-3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 TK2-17-PAJ 9 TK2-24-PAJ 10 TK2-7-PAJ