Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC 3(16) Thomas Karlsson 61.04 (Sören Knuts 55.26)  starttid: 17.36.07 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.03-6 -12 10.1      400  4.03-6 -12 10.1       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  5.46-2 -5  9.2     1,030  9.49-2 -7  9.5       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  7.54-1 -5  12.7     1,650 17.43-1 -5  10.7       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  5.24-3 -6  11.7     2,110 23.07-2 -6  11.0       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.13-4 -9  17.9     2,290 26.20-2 -6  11.5       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  5.07-6 -12 12.2     2,710 31.27-2 -6  11.6       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  5.09-4 -9  11.7     3,150 36.36-2 -7  11.6   +MJ31  4.13 9.6 PE 
 8 58  220  3.53-6 -9  17.7     3,370 40.29-2 -6  12.0       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  9.10-9 -14 20.4 0.30  3,820 49.39-3 -8  13.0       5.55 13.1 PE 
10 60  230  5.39-9 -15 24.6 0.20  4,050 55.18-3 -8  13.7   +PAJ1  3.40 15.9 PE 
Mål    470  5.46-9 -16 12.3     4,520 61.04-3 -8  13.5       3.37 7.7 JH 
4,520 61.04-3 -8 13.5 0.50 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 BS -14-SK-29-JH-92-MJ3-19-PJ-171-PAJ-290-TK2 4 JH -4-BS-3-SK-249-PJ-45-MJ3-68-PAJ-276-TK2 5 JH -6-BS-3-SK-273-PJ-53-PAJ-63-MJ3-257-TK2 6 MJ3-50-TK2 7 TK2-12-MJ3 8 TK2-17-PAJ 9 TK2-24-PAJ 10 TK2-7-PAJ