Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
Ö 4(9) Patrik Johansson 54.04 (Per Eriksson 47.12)  starttid: 17.31.21 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.12-2 -2  8.0      400  3.12-2 -2  8.0       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  5.02-2 -2  8.0     1,030  8.14-2 -2  8.0       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  6.34-2 -2  10.6     1,650 14.48-1 -1  9.0       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  6.36-6 -12 14.3 2.00  2,110 21.24-4 -4  10.1       4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.29-6 -10 19.4 1.10  2,290 24.53-4 -4  10.9       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  4.03-3 -3  9.6     2,710 28.56-4 -4  10.7       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  4.21-2 -2  9.9     3,150 33.17-4 -4  10.6       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  5.31-6 -19 25.1 2.30  3,370 38.48-4 -4  11.5       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  6.38-3 -4  14.7 0.30  3,820 45.26-4 -4  11.9       5.55 13.1 PE 
10 60  230  4.28-4 -8  19.4 0.40  4,050 49.54-4 -4  12.3       3.40 15.9 PE 
Mål    470  4.10-5 -8  8.9     4,520 54.04-4 -4  12.0       3.37 7.7 JH 
4,520 54.04-4 -4 12.0 6.50 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -159-SK-55-PAJ-109-JH-151-PJ 2 BS -2-SK-29-PAJ-118-JH-98-PJ 3 BS -14-SK-29-JH-92-MJ3-19-PJ -171-PAJ-290-TK2 4 JH -4-BS-3-SK-249-PJ -45-MJ3-68-PAJ-276-TK2 5 JH -6-BS-3-SK-273-PJ -53-PAJ-63-MJ3-257-TK2 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG-65-IE-57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ-18-LW-161-JH-46-BS-3-SK-251-PJ -61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ -109-PAJ 8 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ-34-TG-4-AP-18-JH-37-BS-108-BH-6-GW-19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH-13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE-13-BS-141-SK-238-PJ -21-LW-160-GW-27-BH