Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
Ö 5(9) Hans Kööler 54.46 (Per Eriksson 47.12)  starttid: 17.16.33 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.45-6 -8  9.4      400  3.45-6 -8  9.4       3.03 7.6 PE 
 2 52  630  6.11-6 -11  9.8 0.40  1,030  9.56-6 -9  9.6       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  9.39-5 -11 15.6 3.10  1,650 19.35-5 -10 11.9       6.21 10.2 JH 
 4 54  460  5.32-4 -8  12.0 0.30  2,110 25.07-5 -8  11.9   +Lof4  4.08 9.0 PE 
 5 55  180  2.13-1 -1  12.3     2,290 27.20-5 -7  11.9       2.13 12.3 HK 
 6 46  420  4.24-6 -6  10.5     2,710 31.44-5 -7  11.7       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  4.39-5 -6  10.6 0.20  3,150 36.23-5 -6  11.6   +LP 1  4.13 9.6 PE 
 8 58  220  4.14-4 -13 19.2 1.10  3,370 40.37-5 -7  12.1   +LP 1  2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  6.03-2 -2  13.4     3,820 46.40-5 -5  12.2   +RC 1  5.55 13.1 PE 
10 60  230  4.12-3 -3  18.3 0.30  4,050 50.52-5 -5  12.6       3.40 15.9 PE 
Mål    470  3.54-2 -3  8.3     4,520 54.46-5 -5  12.1       3.37 7.7 JH 
4,520 54.46-5 -5 12.1 6.20 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -15-MJ3-34-LEK-6-LP-74-LW-37-IL-10-AP-116-Lof-8-GW-155-IE-85-HK 2 UJ -99-LP-73-LEK-20-MJ3-12-AP-24-LW-105-Lof-17-IL-28-GW-99-IE-96-HK 3 UJ -230-LP-27-LEK-58-LW-4-AP-7-BH-119-Lof-28-GW-19-IE-121-HK 4 LP -65-UJ-1-TG-33-AP-29-LEK-43-LW-214-HK -6-Lof-7-GW-2-IE-7-BH 5 UJ -11-TG-17-AP-62-LEK-30-LP-71-LW-45-HK -55-Lof-49-IE-19-GW-9-BH 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK -53-TG-65-IE-57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ-18-LW-161-JH-46-BS-3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK -5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ-16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 HK -4-LP-79-LEK-10-TG-22-AP-31-UJ-18-IE-8-Lof-200-JH-21-LW-9-GW-17-BH-20-BS-4-SK 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ-34-TG-4-AP-18-JH-37-BS-108-BH-6-GW-19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ-14-JH-13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE-13-BS-141-SK-238-PJ-21-LW-160-GW-27-BH