Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin
VAC 7(16) Ulf Johansson 70.13 (Sören Knuts 55.26)  starttid: 17.07.24 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (25) Per Eriksson 47.12
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.54-5 -11  9.8      400  3.54-5 -11  9.8   +MJ31  3.03 7.6 PE 
 2 52  630  5.38-1 -4  8.9     1,030  9.32-1 -6  9.3       4.30 7.1 PE 
 3 53  620  8.59-5 -9  14.5 2.30  1,650 18.31-3 -7  11.2       6.21 10.2 JH 
 4 54  460 10.25-13 -21 22.6 5.10  2,110 28.56-8 -14 13.7   +TG 1  4.08 9.0 PE 
 5 55  180  3.37-6 -12 20.1 1.20  2,290 32.33-7 -13 14.2   +TG 1  2.13 12.3 HK 
 6 46  420 12.21-15 -24 29.4 7.30  2,710 44.54-12 -19 16.6       3.45 8.9 JH 
 7 57  440  4.21-1 -2  9.9     3,150 49.15-10 -17 15.6       4.13 9.6 PE 
 8 58  220  2.57-1 -1  13.4     3,370 52.12-9 -15 15.5       2.57 13.4 UJ 
 9 59  450  9.35-10 -16 21.3 3.30  3,820 61.47-9 -15 16.2       5.55 13.1 PE 
10 60  230  4.24-4 -7  19.1 0.40  4,050 66.11-8 -14 16.3   +JH 3  3.40 15.9 PE 
Mål    470  4.02-2 -4  8.6     4,520 70.13-7 -12 15.5   -JH 1  3.37 7.7 JH 
4,520 70.13-7 -12 15.5 20.40 44.22 9.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -15-MJ3-34-LEK-6-LP-74-LW-37-IL-10-AP-116-Lof-8-GW-155-IE-85-HK 2 UJ -99-LP-73-LEK-20-MJ3-12-AP-24-LW-105-Lof-17-IL-28-GW-99-IE-96-HK 3 UJ -230-LP-27-LEK-58-LW-4-AP-7-BH-119-Lof-28-GW-19-IE-121-HK 4 LP -65-UJ -1-TG-33-AP-29-LEK-43-LW-214-HK-6-Lof-7-GW-2-IE-7-BH 5 UJ -11-TG-17-AP-62-LEK-30-LP-71-LW-45-HK-55-Lof-49-IE-19-GW-9-BH 6 AP -131-LP-17-LEK-50-HK-53-TG-65-IE-57-Lof-40-GW-8-BH-18-UJ -18-LW-161-JH-46-BS-3-SK-251-PJ-61-PAJ 7 RC -166-IL-201-AP-146-HK-5-LP-61-LEK-45-TG-54-IE-58-UJ -16-Lof-138-BH-6-LW-3-GW-17-JH-84-BS-6-SK-209-PJ-109-PAJ 8 HK -4-LP-79-LEK-10-TG-22-AP-31-UJ -18-IE-8-Lof-200-JH-21-LW-9-GW-17-BH-20-BS-4-SK 9 HK -13-RC-156-LP-97-Lof-54-LEK-12-IE-26-UJ -34-TG-4-AP-18-JH-37-BS-108-BH-6-GW-19-SK-139-LW-91-PJ 10 HK -16-RC-201-LP-96-Lof-57-UJ -14-JH-13-LEK-14-TG-24-AP-3-IE-13-BS-141-SK-238-PJ-21-LW-160-GW-27-BH