Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 1(12) Leif Ålgård 38.23 (tvåa Tomas Karlsson 41.23)  starttid: 17.06.20 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  3.04-3 -5  9.6 0.30   320  3.04-3 -5  9.6   +BH 1  2.31 7.9 HK 
 2 32  270  2.59-5 -6  11.0 0.30   590  6.03-4 -5  10.3       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  3.57-1 -2  9.2     1,020 10.00-3 -4  9.8       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  7.53-4 -5  10.9 1.00  1,740 17.53-2 -2  10.3       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  4.03-1 -1  8.6     2,210 21.56-1 -1  9.9       4.03 8.6 LÅ 
 6 36  500  5.35-1 -2  11.2     2,710 27.31-1 -1  10.2       5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.35-3 -5  9.3 0.20  2,880 29.06-1 -1  10.1       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  4.00-1 -1  8.2     3,370 33.06-1 -1  9.8       4.00 8.2 LÅ 
 9 39  570  3.54-1 -2  6.8 0.20  3,940 37.00-1 -1  9.4       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.23-7 -9  7.7     4,120 38.23-1 -1  9.3       1.06 6.1 AK2
4,120 38.23-1 -1 9.3 2.40 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS-85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE-131-BS-6-LW-122-BG-161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 -52-TG-167-BH-121-SK-76-IE 4 -117-TG-169-BH-45-SK-128-IE 5 -281-TG-149-SK-124-BH-22-IE 6 7 8 9