Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 9(12) Bengt Hallen 55.24 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.05.23 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  4.08-10 -12 12.9      320  4.08-10 -12 12.9   -1  2.31 7.9 HK 
 2 32  270  3.33-9 -11 13.1      590  7.41-9 -11 13.0   +TG 1  2.21 8.7 HK 
 3 33  430  6.55-9 -11 16.1 1.10  1,020 14.36-9 -11 14.3       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  9.00-9 -10 12.5     1,740 23.36-8 -10 13.6       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  8.31-10 -12 18.1 2.10  2,210 32.07-9 -11 14.5       4.03 8.6 
 6 36  500  8.39-10 -12 17.3     2,710 40.46-10 -12 15.0       5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.53-7 -9  11.1     2,880 42.39-10 -12 14.8       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  5.45-4 -6  11.7     3,370 48.24-9 -11 14.4   -IE 1  4.00 8.2 
 9 39  570  5.15-8 -10  9.2     3,940 53.39-9 -11 13.6       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.45-10 -12  9.7     4,120 55.24-9 -11 13.4   -AK21  1.06 6.1 AK2
4,120 55.24-9 -11 13.4 3.20 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH -57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS-85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH -3-TG-235-SK-97-IE-131-BS-6-LW-122-BG-161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 -52-TG-167-BH -121-SK-76-IE 4 -117-TG-169-BH -45-SK-128-IE 5 -281-TG-149-SK-124-BH -22-IE 6 TG -213-SK-175-IE-32-BH -252-AK2-153-BS-2-BG-7-EA 7 TG -216-SK-175-IE-48-BH -211-AK2-166-BS-37-BG-20-EA 8 SK -134-IE-12-BH -134-AK2-283-BS-11-BG-87-EA 9 SK -131-IE-25-BH -29-AK2