Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 11(12) Gunnar Waern 64.43 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.17.26 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  4.17-11 -13 13.4      320  4.17-11 -13 13.4       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  3.56-10 -12 14.6      590  8.13-10 -12 13.9       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  6.21-8 -10 14.8     1,020 14.34-8 -10 14.3   +EA 1  3.42 8.6 HK 
 4 34  720 13.56-12 -14 19.4 2.20  1,740 28.30-11 -13 16.4       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  8.43-11 -13 18.5 1.50  2,210 37.13-11 -13 16.8   -LW 1  4.03 8.6 
 6 36  500  9.08-11 -13 18.3     2,710 46.21-11 -13 17.1   -GN 1  5.25 10.8 HK 
 7 37  170  4.21-12 -14 25.6 2.20  2,880 50.42-11 -13 17.6   -LW 1  1.12 7.1 AK2
 8 38  490  5.46-5 -7  11.8     3,370 56.28-11 -13 16.8   -LW 1  4.00 8.2 
 9 39  570  6.11-11 -13 10.8     3,940 62.39-11 -13 15.9   +LW 1  3.30 6.1 AK2
Mål    180  2.04-11 -13 11.5     4,120 64.43-11 -13 15.7       1.06 6.1 AK2
4,120 64.43-11 -13 15.7 6.30 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS-85-BG-134-GW -63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE-131-BS-6-LW-122-BG-161-GW -18-EA-141-AK2-208-GN 3 BG -111-LW-79-GW -9-EA-22-AK2-65-BS 4 GW -154-GN 5 LW -1-GW -113-GN 6 GN -8-GW -43-LW-269-HK 7 GN -150-LW-14-GW -132-HK 8 GN -34-LW-8-GW -37-HK 9 HK -7-GN-77-GW -8-LW