Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 8(12) Börje Gustavsson 52.04 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.16  
  Alla klasser VAC + Ö 10 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  3.29-8 -10 10.9      320  3.29-8 -10 10.9       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  3.29-8 -10 12.9 0.20   590  6.58-8 -10 11.8       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  5.52-6 -8  13.6     1,020 12.50-7 -9  12.6       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  8.59-8 -9  12.5     1,740 21.49-7 -9  12.5       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  6.38-7 -9  14.1 1.10  2,210 28.27-7 -9  12.9   +AK21  4.03 8.6 
 6 36  500  8.29-9 -11 17.0 1.20  2,710 36.56-7 -9  13.6   -BS 2  5.25 10.8 HK 
 7 37  170  2.00-9 -11 11.8 0.20  2,880 38.56-7 -9  13.5       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  5.59-7 -9  12.2 0.40  3,370 44.55-7 -9  13.3   -BS 1  4.00 8.2 
 9 39  570  5.30-9 -11  9.6 0.50  3,940 50.25-8 -10 12.8       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.39-8 -10  9.2     4,120 52.04-8 -10 12.6   -EA 1  1.06 6.1 AK2
4,120 52.04-8 -10 12.6 4.40 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS-85-BG -134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE-131-BS-6-LW-122-BG -161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 BG -111-LW-79-GW-9-EA-22-AK2-65-BS 4 BG -132-AK2-19-BS-4-EA-12-LW 5 BG -3-AK2-95-BS-12-EA 6 TG -213-SK-175-IE-32-BH-252-AK2-153-BS-2-BG -7-EA 7 TG -216-SK-175-IE-48-BH-211-AK2-166-BS-37-BG -20-EA 8 SK -134-IE-12-BH-134-AK2-283-BS-11-BG -87-EA 9 BS -60-BG -18-EA