Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
Ö Utg(3) Per Ivarsson (Anders Kjellberg 38.34)  starttid: 17.23.47 Utg:32,33.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (15) Leif Ålgård 38.23
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  5.12-3 -15 16.3      320  5.12-3 -15 16.3       2.31 7.9 HK 
 2 32  270                590                 2.21 8.7 HK 
 3 33  430               1,020                 3.42 8.6 HK 
 4 34  720               1,740                 6.44 9.4 BS 
 5 35  470               2,210                 4.03 8.6 
 6 36  500               2,710                 5.25 10.8 HK 
 7 37  170               2,880                 1.12 7.1 AK2
 8 38  490               3,370                 4.00 8.2 
 9 39  570               3,940                 3.30 6.1 AK2
Mål    180 14.45-3 -15 81.9     4,120                 1.06 6.1 AK2
4,120 19.57-3 4.8 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS-85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 3 4 5 6 7 8 9