Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 7(12) Börje Sundberg 51.30 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.15.17 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  2.47-1 -2  8.7      320  2.47-1 -2  8.7       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  2.46-3 -4  10.2      590  5.33-2 -3  9.4   +LW 1  2.21 8.7 HK 
 3 33  430 12.46-12 -14 29.7 8.40  1,020 18.19-11 -13 18.0       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  6.44-1 -1  9.4     1,740 25.03-10 -12 14.4   +EA 2  6.44 9.4 BS 
 5 35  470  5.45-3 -5  12.2 1.20  2,210 30.48-8 -10 13.9   +EA 1  4.03 8.6 
 6 36  500  6.49-5 -7  13.6 0.50  2,710 37.37-8 -10 13.9   +BG 2  5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.25-1 -3  8.3 0.10  2,880 39.02-8 -10 13.6       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  6.25-9 -11 13.1 2.00  3,370 45.27-8 -10 13.5   +BG 1  4.00 8.2 
 9 39  570  4.41-4 -6  8.2 0.50  3,940 50.08-7 -9  12.7       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.22-5 -7  7.6     4,120 51.30-7 -9  12.5       1.06 6.1 AK2
4,120 51.30-7 -9 12.5 13.50 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS -85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE-131-BS -6-LW-122-BG-161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 BG -111-LW-79-GW-9-EA-22-AK2-65-BS 4 BG -132-AK2-19-BS -4-EA-12-LW 5 BG -3-AK2-95-BS -12-EA 6 TG -213-SK-175-IE-32-BH-252-AK2-153-BS -2-BG-7-EA 7 TG -216-SK-175-IE-48-BH-211-AK2-166-BS -37-BG-20-EA 8 SK -134-IE-12-BH-134-AK2-283-BS -11-BG-87-EA 9 BS -60-BG-18-EA