Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
Ö 2(3) Hans Kööler 43.24 (Anders Kjellberg 38.34)  starttid: 17.36.32 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (15) Leif Ålgård 38.23
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  2.31-1 -1  7.9      320  2.31-1 -1  7.9       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  2.21-1 -1  8.7      590  4.52-1 -1  8.2       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  3.42-1 -1  8.6     1,020  8.34-1 -1  8.4       3.42 8.6 HK 
 4 34  720 13.12-2 -13 18.3 6.20  1,740 21.46-2 -8  12.5       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  5.16-2 -3  11.2 1.10  2,210 27.02-2 -8  12.2       4.03 8.6 
 6 36  500  5.25-1 -1  10.8     2,710 32.27-2 -6  12.0       5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.21-2 -2  7.9 0.10  2,880 33.48-2 -6  11.7       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  4.11-1 -2  8.5     3,370 37.59-2 -5  11.3       4.00 8.2 
 9 39  570  4.10-2 -3  7.3 0.30  3,940 42.09-2 -4  10.7   +GN 1  3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.15-2 -3  6.9     4,120 43.24-2 -4  10.5   +GN 1  1.06 6.1 AK2
4,120 43.24-2 -4 10.5 8.10 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 GN -8-GW-43-LW-269-HK 7 GN -150-LW-14-GW-132-HK 8 GN -34-LW-8-GW-37-HK 9 HK -7-GN-77-GW-8-LW