Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
Ö 1(3) Anders Kjellberg 38.34 (tvåa Hans Kööler 43.24)  starttid: 17.22.03 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (15) Leif Ålgård 38.23
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  2.48-2 -4  8.8      320  2.48-2 -4  8.8       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  3.27-2 -9  12.8 1.00   590  6.15-2 -7  10.6       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  4.13-2 -4  9.8 0.20  1,020 10.28-2 -5  10.3       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  7.30-1 -3  10.4 0.30  1,740 17.58-1 -3  10.3       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  4.29-1 -2  9.5 0.20  2,210 22.27-1 -2  10.2   -BG 1  4.03 8.6 
 6 36  500  5.51-2 -3  11.7 0.20  2,710 28.18-1 -2  10.4       5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.12-1 -1  7.1     2,880 29.30-1 -2  10.2       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  4.28-2 -4  9.1 0.20  3,370 33.58-1 -2  10.1       4.00 8.2 
 9 39  570  3.30-1 -1  6.1     3,940 37.28-1 -2  9.5       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.06-1 -1  6.1     4,120 38.34-1 -2  9.4   +BH 1  1.06 6.1 AK2
4,120 38.34-1 -2 9.4 2.50 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS-85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE-131-BS-6-LW-122-BG-161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 BG -111-LW-79-GW-9-EA-22-AK2-65-BS 4 BG -132-AK2-19-BS-4-EA-12-LW 5 BG -3-AK2-95-BS-12-EA 6 TG -213-SK-175-IE-32-BH-252-AK2-153-BS-2-BG-7-EA 7 TG -216-SK-175-IE-48-BH-211-AK2-166-BS-37-BG-20-EA 8 SK -134-IE-12-BH-134-AK2-283-BS-11-BG-87-EA 9 SK -131-IE-25-BH-29-AK2