Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 6(12) Erik Aspelin 48.28 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.19.22 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  3.24-7 -9  10.6 0.20   320  3.24-7 -9  10.6       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  3.11-7 -8  11.8 0.20   590  6.35-7 -9  11.2       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  6.12-7 -9  14.4 1.40  1,020 12.47-6 -8  12.5   -GW 1  3.42 8.6 HK 
 4 34  720  8.15-5 -6  11.5     1,740 21.02-6 -7  12.1   -BS 2  6.44 9.4 BS 
 5 35  470  5.53-5 -7  12.5 1.00  2,210 26.55-6 -7  12.2   -BS 1  4.03 8.6 
 6 36  500  6.46-4 -6  13.5     2,710 33.41-6 -8  12.4   -BS 2  5.25 10.8 HK 
 7 37  170  2.13-10 -12 13.0 0.40  2,880 35.54-6 -8  12.5       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  7.06-11 -13 14.5 2.10  3,370 43.00-6 -8  12.8       4.00 8.2 
 9 39  570  4.21-3 -5  7.6     3,940 47.21-6 -8  12.0       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.07-1 -2  6.2     4,120 48.28-6 -8  11.8   +BG 1  1.06 6.1 AK2
4,120 48.28-6 -8 11.8 6.10 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS-85-BG-134-GW-63-EA -125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE-131-BS-6-LW-122-BG-161-GW-18-EA -141-AK2-208-GN 3 BG -111-LW-79-GW-9-EA -22-AK2-65-BS 4 BG -132-AK2-19-BS-4-EA -12-LW 5 BG -3-AK2-95-BS-12-EA 6 TG -213-SK-175-IE-32-BH-252-AK2-153-BS-2-BG-7-EA 7 TG -216-SK-175-IE-48-BH-211-AK2-166-BS-37-BG-20-EA 8 SK -134-IE-12-BH-134-AK2-283-BS-11-BG-87-EA 9 BS -60-BG-18-EA