Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 4(12) Sören Knuts 46.51 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.10.52 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  3.21-6 -8  10.5      320  3.21-6 -8  10.5       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  2.49-4 -5  10.4      590  6.10-5 -6  10.5       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  4.58-5 -7  11.6     1,020 11.08-5 -7  10.9       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  7.44-3 -4  10.7     1,740 18.52-3 -4  10.8       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  5.42-2 -4  12.1     2,210 24.34-3 -4  11.1       4.03 8.6 
 6 36  500  7.16-7 -9  14.5     2,710 31.50-3 -4  11.7       5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.37-4 -6  9.5     2,880 33.27-3 -4  11.6       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  7.02-10 -12 14.4 1.20  3,370 40.29-4 -6  12.0       4.00 8.2 
 9 39  570  5.05-7 -9  8.9     3,940 45.34-4 -6  11.6       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.17-2 -4  7.1     4,120 46.51-4 -6  11.4       1.06 6.1 AK2
4,120 46.51-4 -6 11.4 1.20 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK -76-IE-50-LW-105-BS-85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK -97-IE-131-BS-6-LW-122-BG-161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 -52-TG-167-BH-121-SK -76-IE 4 -117-TG-169-BH-45-SK -128-IE 5 -281-TG-149-SK -124-BH-22-IE 6 TG -213-SK -175-IE-32-BH-252-AK2-153-BS-2-BG-7-EA 7 TG -216-SK -175-IE-48-BH-211-AK2-166-BS-37-BG-20-EA 8 SK -134-IE-12-BH-134-AK2-283-BS-11-BG-87-EA 9 SK -131-IE-25-BH-29-AK2