Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 12(12) Lena Waern 71.39 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.11.09 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  5.10-12 -14 16.1 1.30   320  5.10-12 -14 16.1       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  4.37-11 -13 17.1 1.10   590  9.47-12 -14 16.6   -BS 1  2.21 8.7 HK 
 3 33  430  9.45-11 -13 22.7 4.20  1,020 19.32-12 -14 19.2       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  9.55-11 -12 13.8     1,740 29.27-12 -14 16.9   -BS 2  6.44 9.4 BS 
 5 35  470 14.02-12 -14 29.9 8.00  2,210 43.29-12 -14 19.7   +GW 1  4.03 8.6 
 6 36  500  9.52-12 -14 19.7 1.50  2,710 53.21-12 -14 19.7       5.25 10.8 HK 
 7 37  170  3.24-11 -13 20.0 1.40  2,880 56.45-12 -14 19.7   +GW 1  1.12 7.1 AK2
 8 38  490  5.52-6 -8  12.0     3,370 62.37-12 -14 18.6   +GW 1  4.00 8.2 
 9 39  570  6.27-12 -14 11.3 1.20  3,940 69.04-12 -14 17.5   -GW 1  3.30 6.1 AK2
Mål    180  2.35-12 -14 14.4     4,120 71.39-12 -14 17.4       1.06 6.1 AK2
4,120 71.39-12 -14 17.4 19.50 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW -105-BS-85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE-131-BS-6-LW -122-BG-161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 BG -111-LW -79-GW-9-EA-22-AK2-65-BS 4 BG -132-AK2-19-BS-4-EA-12-LW 5 LW -1-GW-113-GN 6 GN -8-GW-43-LW -269-HK 7 GN -150-LW -14-GW-132-HK 8 GN -34-LW -8-GW-37-HK 9 HK -7-GN-77-GW-8-LW