Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 5(12) Ingemar Eriksson 48.06 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.12.13 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  3.16-5 -7  10.2      320  3.16-5 -7  10.2       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  3.10-6 -7  11.7      590  6.26-6 -8  10.9       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  4.37-4 -6  10.7     1,020 11.03-4 -6  10.8       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  8.36-6 -7  11.9     1,740 19.39-5 -6  11.3       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  6.00-6 -8  12.8 0.30  2,210 25.39-4 -5  11.6       4.03 8.6 
 6 36  500  7.45-8 -10 15.5 0.30  2,710 33.24-5 -7  12.3       5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.37-4 -6  9.5     2,880 35.01-5 -7  12.2       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  6.21-8 -10 13.0 1.00  3,370 41.22-5 -7  12.3   +BH 1  4.00 8.2 
 9 39  570  5.02-6 -8  8.8 0.20  3,940 46.24-5 -7  11.8       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.42-9 -11  9.4     4,120 48.06-5 -7  11.7       1.06 6.1 AK2
4,120 48.06-5 -7 11.7 2.20 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE -50-LW-105-BS-85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN-115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE -131-BS-6-LW-122-BG-161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 -52-TG-167-BH-121-SK-76-IE 4 -117-TG-169-BH-45-SK-128-IE 5 -281-TG-149-SK-124-BH-22-IE 6 TG -213-SK-175-IE -32-BH-252-AK2-153-BS-2-BG-7-EA 7 TG -216-SK-175-IE -48-BH-211-AK2-166-BS-37-BG-20-EA 8 SK -134-IE -12-BH-134-AK2-283-BS-11-BG-87-EA 9 SK -131-IE -25-BH-29-AK2