Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 10(12) Göran Nord 56.41 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.23.29 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  3.35-9 -11 11.2      320  3.35-9 -11 11.2       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  4.42-12 -14 17.4 1.20   590  8.17-11 -13 14.0       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  7.39-10 -12 17.8 2.20  1,020 15.56-10 -12 15.6       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  9.05-10 -11 12.6     1,740 25.01-9 -11 14.4       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  8.02-9 -11 17.1 2.10  2,210 33.03-10 -12 15.0       4.03 8.6 
 6 36  500  7.07-6 -8  14.2     2,710 40.10-9 -11 14.8   +GW 1  5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.45-6 -8  10.3     2,880 41.55-9 -11 14.6       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  7.48-12 -14 15.9 2.00  3,370 49.43-10 -12 14.8       4.00 8.2 
 9 39  570  5.36-10 -12  9.8 0.30  3,940 55.19-10 -12 14.0   -HK 1  3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.22-5 -7  7.6     4,120 56.41-10 -12 13.8   -HK 1  1.06 6.1 AK2
4,120 56.41-10 -12 13.8 8.20 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 -7-BH-57-TG-225-SK-76-IE-50-LW-105-BS-85-BG-134-GW-63-EA-125-AK2-133-GN -115-PI 2 -41-BH-3-TG-235-SK-97-IE-131-BS-6-LW-122-BG-161-GW-18-EA-141-AK2-208-GN 3 4 GW -154-GN 5 LW -1-GW-113-GN 6 GN -8-GW-43-LW-269-HK 7 GN -150-LW-14-GW-132-HK 8 GN -34-LW-8-GW-37-HK 9 HK -7-GN -77-GW-8-LW