Kolmilan Hunneberg 2006-08-07  Banläggare: E Jenhall/ I Olsson
VAC 2(12) Tomas Karlsson 41.23 (Leif Ålgård 38.23)  starttid: 17.51.26 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (15) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  320  2.47-1 -2  8.7      320  2.47-1 -2  8.7       2.31 7.9 HK 
 2 32  270  2.40-2 -3  9.9      590  5.27-1 -2  9.2       2.21 8.7 HK 
 3 33  430  4.20-3 -5  10.1 0.20  1,020  9.47-1 -2  9.6       3.42 8.6 HK 
 4 34  720  7.10-2 -2  10.0     1,740 16.57-1 -1  9.7       6.44 9.4 BS 
 5 35  470  5.50-4 -6  12.4 1.30  2,210 22.47-2 -3  10.3       4.03 8.6 
 6 36  500  6.28-3 -5  12.9 0.40  2,710 29.15-2 -3  10.8       5.25 10.8 HK 
 7 37  170  1.55-8 -10 11.3 0.40  2,880 31.10-2 -3  10.8       1.12 7.1 AK2
 8 38  490  4.40-3 -5  9.5 0.20  3,370 35.50-2 -3  10.6       4.00 8.2 
 9 39  570  4.14-2 -4  7.4 0.30  3,940 40.04-2 -3  10.2       3.30 6.1 AK2
Mål    180  1.19-3 -5  7.3     4,120 41.23-2 -3  10.0       1.06 6.1 AK2
4,120 41.23-2 -3 10.0 4.00 34.34 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9