SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 Fel(15) Gunvor Jonsson (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.29.41 Fel: 51 saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  9.40-15 48.3 5.00   200  9.40-15 48.3   +IB21  2.08 10.7 SE 
 2 33  129  2.47-10 21.6      329 12.27-14 37.8       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  9.33-11 22.7      749 22.00-13 29.4   +SE 1  5.44 13.7 MS2
 4 48  315 12.43-13 40.4     1,064 34.43-13 32.6       6.01 19.1 GK2
 5 49  126  4.32-15 36.0 0.50  1,190 39.15-13 33.0       1.40 13.2 EJ 
 6 50  401 11.02-10 27.5     1,591 50.17-12 31.6       5.00 12.5 MS2
 7 51   80             1,671               1.25 17.7 SE 
 8 52  383 18.33-12 48.4     2,054           +EJ 1  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  4.48-12 36.6     2,185               1.56 14.8 MS2
10 56  367 11.05-13 30.2     2,552               5.21 14.6 KB 
Mål    124  2.35-14 20.8     2,676               1.02 8.3 MS2
2,676 87.18-13 32.6 5.50 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GJ4-11-IB2 2 IB2-35-GJ4-73-PW2-29-EW 3 EW -31-KB-13-PW2-21-IB2-24-GJ4-10-SE 4 5 6 7 8 GJ4-9-EJ 9 GJ4-77-Dan-2-AJ5-13-MS2 10