SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 1(15) Mats Söderström 45.13 (tvåa Ingalill Back 49.47)  starttid: 18.06.09 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  5.36-12 28.0 3.20   200  5.36-12 28.0   +MB21  2.08 10.7 SE 
 2 33  129  1.27-1  11.2      329  7.03-9  21.4       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  5.44-1  13.7      749 12.47-6  17.1       5.44 13.7 MS2
 4 48  315  8.25-8  26.7 2.10  1,064 21.12-6  19.9       6.01 19.1 GK2
 5 49  126  1.43-2  13.6     1,190 22.55-6  19.3       1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  5.00-1  12.5     1,591 27.55-3  17.5   +BW21  5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.07-5  26.5 0.40  1,671 30.02-3  18.0   -AJ52  1.25 17.7 SE 
 8 52  383  6.44-3  17.6     2,054 36.46-1  17.9   -Dan2  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  1.56-1  14.8     2,185 38.42-1  17.7   -Dan2  1.56 14.8 MS2
10 56  367  5.29-4  14.9     2,552 44.11-1  17.3       5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.02-1  8.3     2,676 45.13-1  16.9       1.02 8.3 MS2
2,676 45.13-1 16.9 6.10 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MS2-1-MB2 2 MS2-32-MB2 3 4 5 6 Dan-2-AJ5-41-MS2-12-BW2 7 AJ5-1-MS2-6-Dan-56-BW2 8 Dan-3-AJ5-13-MS2 9 GJ4-77-Dan-2-AJ5-13-MS2 10 Dan-1-AJ5-20-MS2