SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 10(15) Evert Jenhall 66.40 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.42.28 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  4.25-10 22.1 1.30   200  4.25-10 22.1       2.08 10.7 SE 
 2 33  129  1.58-2  15.2      329  6.23-8  19.4       1.27 11.2 MS2
 3 55  420 18.43-15 44.6 12.30   749 25.06-14 33.5       5.44 13.7 MS2
 4 48  315  6.38-3  21.1     1,064 31.44-12 29.8   +Ber1  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  1.40-1  13.2     1,190 33.24-11 28.1       1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  8.59-9  22.4 2.10  1,591 42.23-11 26.6       5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.41-8  33.5 1.10  1,671 45.04-11 27.0       1.25 17.7 SE 
 8 52  383 11.08-10 29.1 4.10  2,054 56.12-10 27.4   -GJ41  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  3.04-9  23.4 1.00  2,185 59.16-10 27.1       1.56 14.8 MS2
10 56  367  5.49-6  15.8     2,552 65.05-10 25.5       5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.35-7  12.8     2,676 66.40-10 24.9       1.02 8.3 MS2
2,676 66.40-10 24.9 22.30 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 EJ -71-Ber 2 3 4 EJ -8-Ber 5 EJ -18-Ber 6 7 8 GJ4-9-EJ 9 10