SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 7(15) Gunnar Kristiansson 59.17 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 18.01.01 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  4.23-9  21.9      200  4.23-9  21.9       2.08 10.7 SE 
 2 33  129  3.10-11 24.5      329  7.33-10 22.9       1.27 11.2 MS2
 3 55  420  8.07-8  19.3      749 15.40-8  20.9       5.44 13.7 MS2
 4 48  315  6.01-1  19.1     1,064 21.41-7  20.4       6.01 19.1 GK2
 5 49  126  2.18-13 18.3     1,190 23.59-8  20.2       1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  6.17-7  15.7     1,591 30.16-5  19.0       5.00 12.5 MS2
 7 51   80  3.00-12 37.5 1.00  1,671 33.16-5  19.9       1.25 17.7 SE 
 8 52  383 14.56-11 39.0 6.00  2,054 48.12-8  23.5       6.22 16.6 Dan
 9 53  131  2.58-8  22.6     2,185 51.10-7  23.4       1.56 14.8 MS2
10 56  367  6.23-9  17.4     2,552 57.33-7  22.6       5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.44-9  14.0     2,676 59.17-7  22.2       1.02 8.3 MS2
2,676 59.17-7 22.2 7.00 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BW2-64-GK2 3 4 GK2-48-BW2 5 GK2-43-BW2 6 7 8 9 10