SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 5(15) Daniel Söderström 51.35 (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.59.26 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.18-3  11.5      200  2.18-3  11.5   -AJ51  2.08 10.7 SE 
 2 33  129  2.10-6  16.8 0.40   329  4.28-1  13.6   +AJ51  1.27 11.2 MS2
 3 55  420  6.43-6  16.0 0.50   749 11.11-2  14.9   -AJ51  5.44 13.7 MS2
 4 48  315  9.24-10 29.8 3.10  1,064 20.35-5  19.3   -AJ51  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  1.45-3  13.9     1,190 22.20-4  18.8   +AJ51  1.40 13.2 EJ 
 6 50  401 11.35-12 28.9 6.20  1,591 33.55-6  21.3   +AJ51  5.00 12.5 MS2
 7 51   80  2.56-10 36.7 1.30  1,671 36.51-8  22.1   -AJ52  1.25 17.7 SE 
 8 52  383  6.22-1  16.6     2,054 43.13-5  21.0   +AJ52  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  1.57-3  14.9     2,185 45.10-5  20.7   +AJ52  1.56 14.8 MS2
10 56  367  5.23-3  14.7     2,552 50.33-5  19.8   +AJ51  5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.02-1  8.3     2,676 51.35-5  19.3   +AJ51  1.02 8.3 MS2
2,676 51.35-5 19.3 12.30 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AJ5-3-Dan-48-BW2 2 Dan-1-AJ5 3 AJ5-3-Dan 4 AJ5-5-Dan 5 Dan-7-AJ5 6 Dan-2-AJ5-41-MS2-12-BW2 7 AJ5-1-MS2-6-Dan-56-BW2 8 Dan-3-AJ5-13-MS2 9 GJ4-77-Dan-2-AJ5-13-MS2 10 Dan-1-AJ5-20-MS2