SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
3 Fel(15) Kristin Back (Mats Söderström 45.13)  starttid: 17.38.56 Fel: 33 saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.42-5  13.5      200  2.42-5  13.5       2.08 10.7 SE 
 2 33  129              329               1.27 11.2 MS2
 3 55  420  9.05-9  21.6 1.00   749           +PW21  5.44 13.7 MS2
 4 48  315  6.48-6  21.6     1,064           +EW 5  6.01 19.1 GK2
 5 49  126  2.14-10 17.7     1,190           -SE 4  1.40 13.2 EJ 
 6 50  401  5.47-4  14.4     1,591           -IB23  5.00 12.5 MS2
 7 51   80  1.59-2  24.8     1,671           +PW23  1.25 17.7 SE 
 8 52  383  9.14-5  24.1 0.20  2,054           -IB21  6.22 16.6 Dan
 9 53  131  2.09-4  16.4     2,185           -IB21  1.56 14.8 MS2
10 56  367  5.21-1  14.6     2,552               5.21 14.6 KB 
Mål    124  1.37-8  13.0     2,676           +IB21  1.02 8.3 MS2
2,676 46.56-12 17.5 1.20 38.06 14.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 EW -6-PW2-18-KB 2 3 EW -31-KB -13-PW2-21-IB2-24-GJ4-10-SE 4 KB -3-EW-7-PW2-11-SE-5-IB2-15-IB 5 SE -6-KB -1-EW-8-IB2-2-PW2-30-IB 6 IB2-4-KB -2-PW2-13-EW-27-IB 7 KB -4-PW2-9-IB2-10-EW-21-IB 8 IB2-6-KB -67-IB-19-PW2-5-EW 9 IB2-5-KB 10 KB -18-IB2